Sensorische integratie is het proces, waarbij we informatie uit ons lichaam en prikkels vanuit de buitenwereld opnemen en op elkaar afstemmen. De prikkels worden waargenomen door de 7 zintuigen en doorgestuurd naar de hersenen.

 

De 7 zintuigen vormen de verbindingen tussen ons en onze omgeving: we horen, zien, ruiken, proeven en voelen. 

Met onze oren, ogen, neus, smaak en huid leggen wij contact met de wereld om ons heen.

 

Er zijn 5 klassieke sensoren:

 

1  Gehoor ( oren, oorschelp, hamer, stijgbeugel en aambeeld )

2  Zicht ( ogen, staafjes en kegels )

3  Gevoel ( huid, lichaam, tastcellen )

4  Reuk ( neus, reukepitheel )

5  Smaak ( tong, smaakreceptoren )

6  Evenwicht, (oor, 3 halfcirkelvormige kanalen en 2 otolietorganen )

7  Proprioceptie ( lichaamshouding, reflexen )

 

Van de eerste 5 zijn we ons bewust, de laatste 2 werken vooral in ons onderbewustzijn maar zijn zeker bewust te prikkelen.